Zapraszam do zapoznania się i przetestowania projektu jednoosobowej, paragrafowej gry karcianej

Sarmatia

Uwagi do projektu lub błędy proszę przesyłać na adres:
proglobla@gmail.com lub na FB https://www.facebook.com/grasarmatia.

Wejdź do świata gry
Opowiadanie 1

To jest pierwsza przygoda "Miasto". Aktualnie tworzonę są grafiki

Gram 56 paragrafów
W przygotowaniu

To jest druga przygoda "Pobojowisko". Aktualnie testowana

Gram 54 paragrafy
W przygotowaniu

To jest trzecia przygoda "Niewola". Aktualnie testowana

Gram 20 paragrafów

O grze

Docelowo gra ma mieć postać klasycznej talii kart do gry, złożonej z paragrafów/klatek obrazujących decyzje bohatera, w którego wciela się gracz. Dodatkowo w wersji karcianej będzie możliwość budowania mapy świata Sarmatii podczas eksploracji. Pojedyncza talia z ukończoną przygodą może stanowić wstęp do kolejnych przygód (talii) głównego bohatera lub nowych pobocznych postaci uniwersum. Ponadto, w grze występują elementy informatyczne związane ze stroną WWW gry - szczególnie w sekwencjach finałowych, generatorach zdarzeń losowych oraz treściach skierowanych tylko dla dorosłych graczy.

Współpraca

Zapraszam chętne osoby do współpracy przy projekcie :-) Szczególnie poszukiwani są graficy, korektorzy tekstu i ewentualny wydawca ;-)

Przygotowanie

Przed przystąpieniem do gry proszę, przygotuj sobie kartkę papieru i ołówek. Na kartce zwanej “Kartą bohatera” zaznacz takie obszary jak widoczne po prawej stronie. Będziesz na niej zapisywał elementy pozyskane lub utracone podczas rozgrywki przez bohatera.

Karta bohatera
Karta bohatera

Instrukcja

  1. W grze występują paragrafy warunkowe. Zaczynają się on od słowa kluczowego Jeśli. Aby przejść do tego typu paragrafu należy mieć spełniony warunek opisany po słowie kluczowym.
  2. Poniżej głównej części paragrafu jest zawsze po słowie kluczowym Opuść to miejsce, idź do możliwość przeniesienia się do paragrafu nadrzędnego.
  3. Część paragrafów stanowi element mapy. Są one oznaczone słowami kluczowymi Połóż jako część mapy W wersji karcianej są one kładzione na stole w odpowiednim położeniu względem innych kart mapy. Opis poleżenia na kartach wskazuje położenie właściwego paragrafu względem sąsiednich.

Nacje

Lechici
Mołojcy
Ordyńcy

Ograniczenia

Gra zawiera materiały w postaci treści i rysunków przeznaczone tylko i wyłącznie dla pełnoletnich odbiorców.